# Billboard Landing

In een billboard kunnen projecten uitgelicht worden. Er kunnen meerdere billboards onder elkaar geplaatst worden.

Uploadformaat Billboard:
px (minimaal)