# Widgets

# Hinderwidget Landing Content

Widget waarmee er gezocht kan worden naar hinder op rwsverkeersinfo.nl (opens new window).

# 16:9 Embed Landing Content

Een iframe-embed die altijd de juiste verhouding aanhoudt voor externe 16:9 video's. Kan gebruikt worden voor livestreams.

# X (voorheen Twitter) Content

Op basis van de schermnaam kan er een X-timeline getoond worden:

Het is ook mogelijk om één enkele Tweet te tonen, op basis van het id: