# Widgets

# Hinderwidget Landing Content

Widget waarmee er gezocht kan worden naar hinder op rwsverkeersinfo.nl (opens new window).

# Twitter Content

Op basis van de schermnaam kan er een Twitter timeline getoond worden:

Het is ook mogelijk om één enkele Tweet te tonen, op basis van het id: